Dette emnet er nedlagt

BIO4350 – Sjøens pattedyr

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omfatter sjøpattedyrenes evolusjon, kommunikasjon, sosiale strukturer, ernæring, vekst, populasjonsdynamikk, epidemier, bestandsestimering og fangsthistorikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet får du følgende kompetanse:

  • detaljert innsikt i hvordan evolusjonen har formet sjøpattedyrene (forståelse av utforming av kroppsform, hvirvler, lemmer, skaller og hørselapparatet)
  • kunne de fysiologiske tilpasninger til livet i havet (forståelse av spesielle tilpasninger som vannbalanse, dykking og hørsel)
  • kunnskap om strukturen av den øvre delen av det marine næringsnettet (zooplankton, fisk, sel og hval); sjøpattedyrenes bioenergetikk og forholdet mellom byttedyr og predator
  • ha lært om sykdommer i marine bestander (forståelse for hva som skjer under massedød av sel og hval),
  • forstå de prosesser i de marine bestander som danner grunnlaget for bærekraftig fangst

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, kollokvier og demonstrasjoner.

Pensum er forelesningene samt tekster lagt ut på Canvas

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3t) som teller 100%.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 08:14:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2018

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)