Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi fordypning i biologien til prokaryotene (Bacteria og Archaea) med vekt på cellestruktur, fysiologi, klassifisering og molekylærbiologi. Utvalgte relevante emner hvor de molekylære mekanismer er særlig godt kjent vil bli gjennomgått, for eksempel symbiotiske forhold innenfor medisin og landbruk.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap og forståelse for det store mangfold hos prokaryote organismer når det gjelder metabolisme. Det skal gi en innføring i molekylære mekanismer og moderne metoder. Studentene skal gi egne seminarer innenfor utvalgte emner.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

 

Merk at emnet MBV9130 har en annen eksamen / vurdering. Se under punktet vurdering og eksamen lenger ned på denne siden.

Undervisning

Emnet undervises over seks uker i slutten av høstsemesteret med 20 t. forelesninger, 8 timer seminar og en obligatorisk praktisk oppgave på datamaskin.

Eksamen

Presentasjon/seminar over et særemne som oppgis av hovedlærer som må være godkjent før eksamen.
Vurdering underveis av praktisk oppgave som blir vurdert med bokstavkarakter (ca. 20% vekting) og avsluttende muntlig eksaminasjon (ca. 80% vekting) ca. en uke etter undervisningslutt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet tilsvarer deler av BIO311 Generell mikrobiologi II.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet er nedlagt og vil fra høsten 2016 delvis erstattes  av FRM-MBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk