MBV9240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler membranstruktur, transport av proteiner inn i det endoplasmatiske retikulum (ER), gjennom Golgi-apparatet og ut av cellen; kjemisk modifisering av proteiner; forskjellige former for endocytose og intracellulær transport; faktorer som regulerer intracellulær transport og fusjon med forskjellige organeller; og nylig oppdagede transportveier.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg kunnskaper på høyde med forskningsfronten om regulering av de viktigste vesikulære transportveier og deres funksjon i eukaryote celler.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter kunnskaper innen biokjemi og cellebiologi tilsvarende MBK bachelorstudium.

Anbefalte forkunnskaper

MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført), MBV3030 – Proteinenes biokjemi (nedlagt), MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (videreført) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Emnet går over 2 uker i oktober/november og gis dels som forelesninger (20 timer), dels som kollokvier (10 timer)

Forelesningene må regnes som pensum og det er obligatorisk deltagelse på både forelesninger og kollokvier. Kurset krever 80% deltagelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning.

Eksamen

Gi en indivuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagere på emnet.

Tre timer avsluttende skriftlig eksamen ca. 2 uker etter undervisningsslutt.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgavene vil være på engelsk, men du kan velge å svare på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

 Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne BIOS9913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk