BIOS9913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler membranstruktur, transport av proteiner inn i det endoplasmatiske retikulum (ER), gjennom Golgi-apparatet og ut av cellen; kjemisk modifisering av proteiner; forskjellige former for endocytose og intracellulær transport; faktorer som regulerer intracellulær transport og fusjon med forskjellige organeller; og nylig oppdagede transportveier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha kunnskap om og oversikt over hvor forskningsfronten er innen temaer som:

  • Endocytiske mekanismer og intracellulær sortering
  • Transport av proteiner inn i ER og kvalitetskontroll av nylagede proteiner
  • Hvilke modeller har man for transport gjennom Golgi apparatet
  • Transportveier ut av cellen
  • Kompetanse i å formidle faget  ved å holde en presentasjon for andre deltagere på emnet.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et PhD program.

Anbefalte forkunnskaper

eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen består av

  • forelesninger (20 timer)
  • kollokvier (10 timer)

Som en del av undervisningen vil alle ph.d.-kandidater holde en individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og forelesningene må regnes som pensum. Det er obligatorisk deltagelse på både forelesninger og kollokvier. Det er krav om  80% deltagelse.

Emnet går over 2 uker i oktober/november

Eksamen

Obligatorisk deltagelse på forelesninger og kollokvier, samt  en individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet må være godkjent før eksamen.

  • 3 timer avsluttende skriftlig eksamen ca. 2 uker etter undervisningsslutt. Eksamen teller 100%

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne: MBV9240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (videreført)MBV4240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (videreført) og BIOS5913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk