Dette emnet er nedlagt

MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir avansert undervisning i utvalgte temaer i fysiologi og cellebiologi og vil gi  innsikt  forskningsaktivitetene som foregår i Oslo-området.  Det skriftlige lærestoffet vil hovedsakelig være originale forskningspublikasjoner og oversiktsartikler. Innholdet kan variere fra år til år.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i pågående forskning i fysiologi og cellebiologi.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende.

I tillegg anbefales at du har emnene MBV3050 – Humanfysiologi (videreført) og MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

  • 2- 6 timer forelesninger og demonstrasjoner de fleste dager i uken  i  5 uker. 
  • Selvstudium av utdelte forskningsartikler spesielt mot slutten av undervisningsperioden.

Det er forventet deltakelse på all undervisning.

Emnet undervises dersom det melder seg mer enn 10 studenter.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen ca. en uke etter undervisningsslutt.
Du må holde en presentasjon/seminar over et særemne som oppgis av hovedlærer. Dette må være godkjent før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med BIOS9812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi ved praktisering av tregangersregelen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2018

Emnet undervises annethvert vårsemester.

Emnet er delvis erstattet av BIOS9812, se under avsnittet Overlappende emner

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)