BIOS9812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir avansert undervisning i utvalgte temaer i fysiologi, nevrobiologi og cellebiologi og vil gi  innsikt  forskningsaktivitetene som foregår i Oslo-området.  Det skriftlige lærestoffet vil hovedsakelig være originale forskningspublikasjoner og oversiktsartikler. Innholdet kan variere fra år til år.

Hva lærer du?

Du vil møte forskere og forskergrupper i Oslo-området og lære om deres forskning gjennom forelesninger og demonstrasjoner som vil gi deg kunnskap i:

  • Komprativ fysiologi, sirkulasjonsfysiologi, smerteforskning og muskelfysiologi.
  • Kognitiv nevrobiologi, cellulær nevrobiologi, læring og minne.
  • Du vil få økt kunnskap i utvalgte områder ved å lese, oppsummere og presentere publiserte forskningsartikler utlevert i løpet av kurset.

";

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.  

Emnene BIOS4812og BIOS9812 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

BIOS3800 – Humanfysiologi/MBV3050 – Humanfysiologi (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

  • 2- 3 dager forelesninger og demonstrasjoner hver uke.
  • Selvstudium av utdelte forskningsartikler spesielt mot slutten av undervisningsperioden. Som en del av undervisningen vil alle ph.d.-kandidater holde en individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet.

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk. Det er krav om 80% deltagelse.

Emnet undervises dersom det melder seg mer enn 10 studenter.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen.

Du må holde en presentasjon/seminar over et særemne som oppgis av hovedlærer. Dette må være godkjent før eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS5812 – Avansert fysiologi og nevrobiologiMBV4320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (nedlagt), MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (nedlagt) ved praktisering av tregangersregelen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 22:15:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)