Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir avansert undervisning i utvalgte temaer i fysiologi, nevrobiologi og cellebiologi og vil gi  innsikt  forskningsaktivitetene som foregår i Oslo-området.  Det skriftlige lærestoffet vil hovedsakelig være originale forskningspublikasjoner og oversiktsartikler. Innholdet kan variere fra år til år.

Hva lærer du?

Du vil møte forskere og forskergrupper i Oslo-området og lære om deres forskning gjennom forelesninger og demonstrasjoner som vil gi deg kunnskap i:

  •  Komprativ fysiologi, sirkulasjonsfysiologi, smerteforskning og muskelfysiologi.
  •  Kognitiv nevrobiologi, cellulær nevrobiologi, læring og minne.
  • Du vil få økt kunnskap i utvalgte områder ved å  lese, oppsummere og presentere publiserte forskningsartikler utlevert i løpet av kurset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

  • 2- 3 dager forelesninger og demonstrasjoner pr. uke
  • Selvstudium av utdelte forskningsartikler spesielt mot slutten av undervisningsperioden.

Det er forventet deltakelse på all undervisning.

Emnet undervises dersom det melder seg mer enn 10 studenter.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med MBV4320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (nedlagt)MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (nedlagt) og BIOS9812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi ved praktisering av tregangersregelen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises første gang våren 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk