BIOS5812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir avansert undervisning i utvalgte temaer i fysiologi, nevrobiologi og cellebiologi og vil gi  innsikt  forskningsaktivitetene som foregår i Oslo-området.  Det skriftlige lærestoffet vil hovedsakelig være originale forskningspublikasjoner og oversiktsartikler. Innholdet kan variere fra år til år.

Hva lærer du?

Du vil møte forskere og forskergrupper i Oslo-området og lære om deres forskning gjennom forelesninger og demonstrasjoner som vil gi deg kunnskap i:

  • Komprativ fysiologi, sirkulasjonsfysiologi, smerteforskning og muskelfysiologi.
  • Kognitiv nevrobiologi, cellulær nevrobiologi, læring og minne.
  • Du vil få økt kunnskap i utvalgte områder ved å lese, oppsummere og presentere publiserte forskningsartikler utlevert i løpet av kurset.

";

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

BIOS3800 – Humanfysiologi/MBV3050 – Humanfysiologi (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

  • 2- 3 dager forelesninger og demonstrasjoner pr. uke
  • Selvstudium av utdelte forskningsartikler spesielt mot slutten av undervisningsperioden. Som en del av undervisningen vil alle PhD kandidater holde en individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet.  

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk. Det er krav om 80% deltagelse.

Emnet undervises dersom det melder seg mer enn 10 studenter.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS9812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi, MBV4320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (nedlagt), MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (nedlagt) ved praktisering av tregangersregelen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 17:15:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)