Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker fundamentale begreper innenfor testing av programvare og spesifikke områder som: testing gjennom livssyklusen til et programvaresystem, statiske teknikker for testing, testdesign teknikker, testledelse, verktøystøtte for testing, testing av brukeropplevelser, testing av tilgjengelighet, eksplorativ testing, automatisert testing, testdrevet utvikling.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4240:

  • kan du anvende moderne testprosesser i programvareutvikling og prosjektledelse,
  • kan du lage teststrategier og planer, designe testtilfeller og prioritere og utføre dem,
  • kan du håndtere risiko og uønskede tilfeller innen et prosjekt og bidra til effektive leveranser av programvare og forbedring av systemutviklingsprosesser.
  • kan du ha ansvar for og kunne lede testaktiviten  gjennom hele programvareprosjektets livssyklus.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning og to timer gruppeundervisning pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3121, INF4121 og IN3240.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Første gang våren 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)