IN4240 – Testing av programvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet dekker fundamentale begreper innenfor testing av programvare og spesifikke områder som: testing gjennom livssyklusen til et programvaresystem, statiske teknikker for testing, testdesign teknikker, testledelse, verktøystøtte for testing, testing av brukeropplevelser, testing av tilgjengelighet, eksplorativ testing, automatisert testing, testdrevet utvikling.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN4240:

  • kan du anvende moderne testprosesser i programvareutvikling og prosjektledelse,
  • kan du lage teststrategier og planer, designe testtilfeller og prioritere og utføre dem,
  • kan du håndtere risiko og uønskede tilfeller innen et prosjekt og bidra til effektive leveranser av programvare og forbedring av systemutviklingsprosesser.
  • kan du ha ansvar for og kunne lede testaktiviten gjennom hele programvareprosjektets livssyklus.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

IN3240 og IN4240 vil bli sett i sammenheng opp mot antall plasser, med prioritering gitt til bachelorstudenter ved studieprogrammet Informatikk: Programmering og systemarkitektur og masterstudenter ved studieprogrammet Informatikk: Programmering og systemarkitektur

Emnet bygger på IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering og delvis på IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser eller INF1050 - Systemutvikling (videreført). Det anbefales også å ha tatt IN1010 - Objektorientert programmering.

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning og to timer gruppeundervisning pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3121, INF4121 og IN3240.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2021 22:36:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)