INF1500 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til informatikkprogrammet design, bruk, interaksjon. Studentene får en innføring i utvikling av systemer basert på forståelse av bruk, interaksjon og designaktiviteter. Emnet tar for seg hvordan bruk kan undersøkes og hvilke perspektiver, begreper og metoder som er tilgjengelige for å forstå bruk og bruksaktiviteter. Videre introduseres ulike metoder, begreper og perspektiver for design og prototyping, samt evaluering av systemer. Det legges vekt på interaksjon og samspill mellom menneske og teknologi.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • kunne utføre brukerundersøkelser.
  • kunne lage prototyper til IKT systemer.
  • kunne utføre evaluering av IKT systemer.
  • kunne drøfte ulike perspektiver og begreper for brukermedvirkning i systemutvikling.
  • forstå ulike modeller for systemutvikling.
  • ha kjennskap til ulike interaksjonsmåter mellom mennesker og teknologi.
  • kunne forklare hva som menes med universell utforming.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

2 timer forelesninger, 2 timer øvingsgrupper, 2 timer plenumsøvelse pr uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100% ved karakterfastsettelsen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2016. Emnet vil videreføres som et annet emne høsten 2017

Eksamen

Hver høst

Eksamen siste gang høst 2017 eller høst 2018 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk

Norsk