IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til informatikkprogrammet design, bruk, interaksjon, hvor fokuset er på interaksjon og samspillet mellom mennesker og digital teknologi. Emnet tar for seg undersøkelser av bruk av teknologi. Begreper og metoder for design, prototyping og evaluering introduseres.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN1050:

• kan du sentrale begreper og metoder innenfor design, bruk og interaksjon med digital teknologi

• kjenner du til ulike typer grensesnitt og interaksjonsformer

• kan du utføre brukerundersøkelser og identifisere behov

• kan du evaluere digital teknologi i forhold til brukernes behov

• kan du utvikle forskjellige typer prototyper av digital teknologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF1500 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon (videreført)

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvingsgrupper og 2 timer plenumsøvelser hver uke.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

 

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. 

Eksamen

4 timers digital skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1500 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon (videreført).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk