INF1820 – Introduksjon til språk- og kommunikasjonsteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i lingvistisk teori og relaterer denne til språkteknologiske problemområder, metoder og applikasjoner. Fokus er på å koble teori til praksis. Vi vil ta for oss morfologisk, syntaktisk samt noe semantisk analyse av naturlige språk, formell språkteori og korpusbaserte metoder. Studentene vil få et første møte med noen datalingvistiske applikasjonsområder som eksempelvis tokenisering, n-grammodeller, tagging og klassifisering.

Hva lærer du?

  • kan du redegjøre for grunnleggende lingvistisk teori
  • kan du utføre en lingvistisk analyse av naturspråklige fragmenter på flere lingvistiske nivåer (morfologi, syntaks, semantikk)
  • kan du forklare hvilke utfordringer automatisk analyse av naturlige språk gir opphav til
  • har du kjennskap til sentrale metoder innenfor språkteknologi
  • kan du skrive et program som utfører noen enkle språkteknologiske oppgaver, som for eksempel tokenisering og tagging.
  • har du praktisk kjennskap til flere språkteknolgiske applikasjonsområder, eksempelvis informasjonsekstraksjon, maskinoversettelse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

4 timer i uken – 2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises siste gang våren 2017. Emnet vil videreføres som et annet emne høsten 2017.

Eksamen

Hver vår

Eksamen i INF1820 etter nedleggelse: høst 2017 og høst 2018. (Samtidig som nytt emne IN1140)

Undervisningsspråk

Norsk