IN1140 – Introduksjon til språkteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i språkteknologi: metoder for automatisk analyse av språklige data. Det vil videre gi en innføring i lingvistisk teori og relatere denne til språkteknologiske problemområder. Det gis vil et første møte med noen språkteknologiske oppgaver som eksempelvis tokenisering, n-grammodeller, tagging og klassifisering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet:

  •  har du kjennskap til flere språkteknologiske applikasjonsområder, eksempelvis informasjonsekstraksjon, maskinoversettelse.
  •  kan du utføre en grunnleggende lingvistisk analyse av språklige data på flere lingvistiske nivåer (morfologi, syntaks, semantikk).
  •  kan du forklare hvilke utfordringer automatisk analyse av naturlige språk gir opphav til.
  •  har du kjennskap til sentrale formelle modeller og metoder innenfor språkteknologi.
  •  kan du skrive et program som utfører noen enkle språkteknologiske oppgaver, som for eksempel tokenisering og frekvensanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

4 timer undervisning pr uke, 2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning. Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

 

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1820

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk