Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker fundamentale begreper innenfor testing av programvare og spesifikke områder som: testing gjennom livssyklusen til et programvaresystem, statiske teknikker for testing, design av tester, testledelse, verktøystøtte for testing, testing av brukeropplevelser, testing av tilgjengelighet, eksplorativ testing, testing av mobile systemer, automatisert testing, opphavsrett og lisenser i forbindelse med testing.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil du kunne:

  • anvende moderne testprosesser i programvareutvikling og prosjektledelse,
  • lage teststrategier og planer, designe testtilfeller og prioritere og utføre dem,
  • håndtere risiko og uønskede tilfeller innen et prosjekt og
  • bidra til effektive leveranser av programvare og forbedring av systemutviklingsprosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1050 Systemutvikling

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger om teoretiske konsepter med øvelser og diskusjon. Dette er et dialog basert emne med en praktisk tilnærming. Det er to timers forelesning og to timer gruppeundervisning pr. uke . I tillegg er det diskusjoner av prosjektene. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Våren 2017 vil dette emnet bli undervist på norsk, foiler o.l vil være tilgjengelig på engelsk.