INF3380 – Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet lærer deg grunnleggende konsepter i forbindelse med parallellprogrammering som, f.eks., arbeidsdeling, kommunikasjon, speedup og typiske parallelle arkitekturer. Det læres grunnleggende kommandoer i MPI og OpenMP. Det læres også bruk av multicore PC'er og cluster av PC'er, samt et overblikk over bruk av GPU'er for parallellberegning.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF3380:

  • har du god kjennskap til design av parallelle algoritmer
  • har du grunnleggende ferdigheter i MPI og OpenMP programmering
  • kan du utføre analyse av typiske parallelle algoritmer
  • kan du skrive enkle parallelle programmer
  • kan du på egen hånd lære å ta i bruk en maskinklynge
  • kan du på egen hånd lære å ta i bruk eksisterende parallelle programvarer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med C/C++-programmering er en fordel.

Undervisning

2 timer forelesning, og 2 timer øvelser/data-lab per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer avsluttende skriftlig digital eksamen som teller 100%. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises siste gang våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Eksamen går for siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk