IN3200 – High-Performance Computing and Numerical Projects

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil du lære om forståelse av grunnleggende konseptene innen parallell programmering og høy-ytelses databehandling (high-performance computing), samt de mest grunnleggende kommunikasjonskommandoene i MPI og programmeringsdirektiver i OpenMP. Studentene vil få den kunnskapen de trenger for å effektivt bruke moderne data-arkitektur til å løse beregningstunge vitenskaplige problemer. Slike kunnskaper er nødvendige i alle emner innenfor datavitenskap.I dette emnet vil du lære om forståelse i utvikling og bruk av digitale systemer. Du lærer om ulike systemer, brukernes behov, og systemenes samfunnsmessige betydning og du lærer om hvordan systemer utvikles sett fra et software engineerings perspektiv.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3200 er du:

  • i stand til å effektivt bruke laptop/desktop-maskiner til å løse informatiske problemer
  • i stand til å utvide egnet numerisk kode til datamaskinklynger
  • informert om banebrytende non-CPU hardware
  • har du grunnleggende kunnskap om avansert parallell databehandling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

MAT1100 (eller tilsvarende) og minst ett av de tilsvarende beregning- og programmering-emnene:

INF1000/IN1000/INF1010/IN1010 eller MAT-INF1100/MAT-INF1100L/BIOS1100/IN-KJM1900

Anbefalte forkunnskaper

MAT1110 og MAT1120

Undervisning

4 timer med forelesninger hver uke og 2 timer med gruppe/lab hver uke for praktiske oppgaver og beregningsprosjekter.

Det kreves innlevering av:

  • en obligatorisk deleksamen: et ferdigskrevet numerisk problem, beregnet for bruk av et datasystem med fellesminne
  • et prosjekt med muligheten for å konfigurere et individuelt prosjekt for hver enkelt student med hensyn til det numeriske problemet, målrett parallell hardvare og programmeringsspråk

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. 

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen som teller 60%, mens den obligatoriske deleksamenen og prosjektet hver teller 20%. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4200 – High-Performance Computing and Numerical Projects

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Dette emnet er en videreføring av INF3380.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)