Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En grunnleggende innføring digital mikroelektronikk. Implementasjon av enkle digitale kretser, sekvensielle kretser i en halvlederteknolgi (CMOS). Bygge digitale systemer og beskrive detaljert elektriske karakteristikker, tidsforsinkelser og effekt forbruk.

Hva lærer du?

Å kunne konstruere enkle digitale systemer ned til transistornivå. Å kunne implementere systemer i en digital CMOS prosess ned til utlegg og verifisere implementasjonen ved hjelp av simuleringer og ekstraksjon. Å kunne estimere tidsforsinkelser og effektforbruk og forstå sammenhengen mellom transistor dimensjonering og hastighet/effektforbruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1400 – Digital teknologi (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 gruppeøvingstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Emnet har en avsluttende, 4 timers skriftlig eller muntlig eksamen avhengig av antall eksamensmeldte studenter. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt, samt kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN241 og INF4400.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises siste gang våren 2019

Eksamen

Hver vår

Eksamen arrangeres for siste gang vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk