INF3480 – Introduksjon til Robotteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Roboters mekaniske oppbygging, robotenes romlige beskrivelse og transformasjoner, kinematiske og inverskinematiske likninger for ulike robotsystemer, enkel reguleringsteknikk og styring av robotsystemer, robotteknologiens anvendelsesområder. Studentene skal gjennomføre laboratorieøvinger for å lære å programmere enkle robotstyringer.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal studentene kunne beskrive ulike anvendelsesområder for robotsystemer, roboters oppbygning og hvordan de kan styres. Studentene skal også beherske matematikken involvert ved banegenerering og styring av enkle robotsystemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Noe erfaring med matriseregning er ønskelig som eksempelvis kan fås gjennom MAT1100/MAT1001.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF4380 – Introduksjon til robotteknologi (videreført)

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret. 2 forelesningstimer pr. uke og mulighet for 2 timer regneøvelser pr. uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke pensumboka Robot Modeling and Control, Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar, 2005. Wiley; Formelsamling, Rottman og godkjent kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)