Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil du få en introduksjon til robotikk. Du lærer om roboters mekaniske oppbygging, robotenes romlige beskrivelse og transformasjoner. Emnet tar også for seg kinematiske og inverskinematiske likninger for ulike robotsystemer, enkel reguleringsteknikk og styring av robotsystemer, samt robotteknologiens anvendelsesområder. Du vil også gjennomføre laboratorieøvinger for å lære å programmere enkle robotstyringer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3140:

 • har du kjennskap til ulike anvendelsesområder for robotsystemer og hvordan de er bygget opp.
 • behersker du matematikken involvert ved kinematikk, dynamikk og styring av enkle robotsystemer.
 • kan du velge en robotkonfigurasjon i forhold til anvendelse, og lage et styresystem for enkle robotsystemer
 • har du forståelse av roboters betydning i samfunnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Noe erfaring med matriseregning er anbefalt. Emnene MAT1100 – Kalkulus, eller MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) vil dekke dette.

Overlappende emner

Undervisning

2 forelesningstimer per uke og mulighet for 2 timer regneøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke pensumboka Robot Modeling and Control, Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar, 2005. Wiley; Formelsamling, Rottman og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3480 – Introduksjon til Robotteknologi (videreført), INF4380 – Introduksjon til robotteknologi (videreført) og IN4140 – Introduksjon til robotikk

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises første gang våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)