Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg metoder for analyse av digitale bilder, segmentering og beskrivelse av objekter i bilder.  Sentrale temaer er egenskapsuttrekking og klassifikasjon av objekter i bilder.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet:

  • Har du god kunnskap i  metoder for teksturanalyse og hvilke forutsetninger som ligger bak disse.
  • Har du god kunnskap om representasjon og beskrivelse av objektenes form.
  • Behersker du teorien og lineær algebraen  bak sentrale metoder  for styrt  klassifikasjon av bilder, spesielt gaussiske klassifikatorer.
  • Forstår du begrep som “curse-of-dimensionality” og kan bruke teorien i praksis til å velge antall egenskaper og  kontrollere kompleksiteten i klassifikatoren på en robust måte.
  • Kjenner du teorien bak utvalgte metoder for egenskapsseleksjon og lineære egenskapstransformer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Det holdes 2 timers forelesning og 2 timer øvelser hver uke. Det krever gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen (4 timer) avhengig av antall studenter.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4300 – Digital bildeanalyse (videreført)INF9305 – Digital Image Analysis (videreført)IN9520 – Digital bildeanalyse

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)