INF5181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedmålet ved dette emnet er å gi et solid grunnlag for å kunne delta i og lede en organisasjons utviklingsprosjekter og arbeid med å forbedre gjennomføring av slike prosjekter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet:

  • har du god forståelse for moderne systemutviklingsprosesser, inklusive Lean og smidige metoder
  • vet du hva som karakteriserer de forskjellige utviklingsprosessene og hvilke effekter de har
  • kan du bidra til effektiv organisering, gjennomføring og forbedring av systemutviklingsprosesser.
  • kan du gjøre rede for Lean og smidige prinsipper i systemutvikling,
  • kan du gjøre rede for prinsipper, rammeverk og metoder for forbedring av utviklingsprosjekter og
  • kan du gjøre rede for målinger og empirisk-basert kunnskap som grunnlag for prosessforbedring
  • vil du være en profesjonell og dyktig deltaker og organisator iLean og smidige utviklingsprosjekter prosjekter og forbedringsarbeidet i en organisasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1050 – Systemutvikling (videreført)

Undervisning

Undervisningsformen er dialogorientert og praktisk rettet (emnet har få ”fasitsvar”). Det vil være 2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke. I undervisningen legges det vekt på å diskutere prosjektoppgavene. Denne besvarelsen er et dokument som inneholder en konkret forbedringsplan for en tenkt eller reell bedrift.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. Prosjektoppgaven består av to innleveringer. Vurdering av begge innleveringene teller 30 %. 4 timers skriftlig digital eksamen teller 70%.

Både innleveringer og eksamen må bestås i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Prosjektoppgaven skal skrives på enten norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN331, INF9981 og INF5180.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)