INF5300 – Utvalgte emner i digital bildeanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Egenskapsuttrekking, objektbeskrivelser, teksturanalyse. Segmentering og beskrivelse av objekter i bilder. Transformer og egenskapsrom. Kontekstuell klassifikasjon, ikke-styrt klassifikasjon.

Hva lærer du?

Kurset skal gi en utdypende forståelse av utvalgte deler av grunnlaget for analyse og klassifikasjon av digitale bilder, med vekt på anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9300

Undervisning

Kurset går som intensivkurs i to perioder à 1 uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Hvis det er få studenter som tar emnet vil det bli arrangert muntlig eksamen. De obligatoriske oppgavene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Vår 2012

Vår 2009

Vår 2008

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

This course will not be given spring 2017

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)