Dette emnet er erstattet av IN5450 – Array Signal Processing.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Beskrivelse av signaler i tid og rom: bølgeligningen, romlig Fouriertransform og bølgetall, fasehastighet og gruppehastighet, dispersjon og demping, avbøyning og spredning av bølger, romlig støy.
  • Aperturer og arrayer: endelige aperturer, oppløsning, romlig sampling og arrayer av diskrete sensorer, sidelober og gitterlober.
  • Stråleforming: tidsforsinkelses- og smalbåndsstråleforming, array forsterkning og effekter av endelig nøyaktighet.
  • Adaptiv stråleforming: optimalisering av strålingsdiagram, egenanalyse-baserte metoder.
  • Anvendelser: eksempler taes bl.a. fra ultralydavbildning og syntetisk aperture radar.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i romlig signalbehandling, med de utvidelser av begrepsapparatet som kreves i forhold til signalbehandling i tid. Emnet gir også en forståelse av begreper i akustikk og elektromagnetisme som kreves for å mestre teori og realisering av avbildningssystemer basert på signalbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9410 – Space-time signal processing (videreført)

9 studiepoeng mot IN 350.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN350.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Ved behov

Eksamen

Hver vår

Ved behov

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)