Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminar i kvalitativ forskningsmetode innen Information Systems, med vekt på aksjonsforskning.

Hva lærer du?

Emnet gir deg

  • grunnleggende innsikt og ferdigheter i aksjonsforskningsmetoder
  • grunnleggende innsikt i kvantitative metoder
  • grunnleggende innsikt i dataanalyse og data display, praktisk gjennomføring og evaluering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er rettet mot masterstudenter som gjør aksjonsorientert forskningsoppgaver.

Overlappende emner

Undervisning

Fem samlinger, hver på to dager. Det er obligatorisk fremmøte på tre av fem samlinger. Studentene forbereder eget arbeid til hver samling. En av tre innleveringer skal være godkjent.

Eksamen

1 times skriftlig eksamen.

Det kreves oppmøte på to av tre samlinger, samt en godkjent innlevering for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5570 – Seminar i aksjonsforskning (nedlagt), INF9930 – Seminar i Aksjonsforskning (nedlagt) og INF9571 – Seminar i aksjonsforskning.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Ikke undervisning og eksamen våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)