IN5250 – Seminar i aksjonsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet vil hjelpe deg med å utvikle de nødvendige ferdighetene som kreves for å bruke handlingsforskning som metode i en masteroppgave. Basert på praktiske oppgaver vil du aktivt jobbe med å utvikle ditt eget forskningsdesign, lære å praktisere viktige ferdigheter innenfor aksjonsforskning og utvikle ferdigheter som er nødvendige for å ta de rette valgene rundt forskningsmetode. I dette emnet vil du lære mer om på hvilke måter aksjonsforskning forholder seg til andre kvalitative forskningsmetoder innenfor feltet informasjonssystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN5250 kan du:

  • beskrive og diskutere prinsippene for aksjonsforskningens metoder
  • sammenlikne aksjonsforskning med andre forskningsmetoder
  • designe, implementere og evaluere aksjonsforskningsprosjekter
  • beskrive de grunnleggende elementene i kvantitative forskningsmetoder
  • oppnå aksjonsforskningsbasert dataanalyse og datadisplay

Opptak til emnet

Emnet er rettet mot masterstudenter som har valgt en aksjonsorientert forskningsbasert masteroppgave.

Overlappende emner

Undervisning

5 samlinger, hver på 2 dager. Det er obligatorisk fremmøte på 3 av 5 samlinger. Studentene forbereder eget arbeid til hver samling. 1 av 3 innleveringer skal være godkjent.

Eksamen

1 times skriftlig, digital eksamen.

Det kreves oppmøte på 2 av 3 samlinger, samt en godkjent innlevering for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5571 - Seminar i aksjonsforskning og INF9571 - Seminar i aksjonsforskning.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 03:37:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk