INF5850 – IKT for utvikling: Lager vi en bedre verden?

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ICT for Development is an emergent and important discipline within Information Systems, and supporting career paths in ICT companies working in development, development agencies, and government and non-government organizations engaged in introducing ICT projects. The landscape is comprised of state of the art technologies involving mobile, social media, cloud hosting, and various others. This provides an exciting arena for IT graduate students to engage with cutting edge technologies and also participate in broader social development processes.

Hva lærer du?

Key learning outcomes of the course:

  • to conceptualize ICT for development, with emphasis on the relationship between technology and development in particular socio-political situated contexts

  • to analyze different perspectives on development and the manner in which we can understand ICTs from these perspectives

  • to analyze the nature of ICT applications in different development domains such as health, education, water and sanitation, and migration

  • to analyze various approaches to evaluate the outcome of ICT for Development projects

  • to analyze what are emerging ICT applications, and also emerging new development challenges in contemporary society

  • to be able to critically analyze if ICTs are helping to create a better world in a development context

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

 

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9850 – ICT for Development: Building a Better World?

Undervisning

9 hours of lectures per week.

The first lecture is compulsory.

Eksamen

Home exam at the end of the semester.

Mandatory assignments must be approved in order to take the exam.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk