ITEVU4120 – Verdien av data i beslutningsprosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over metoder og teknologier for innsamling, forvaltning, foredling og bruk av data i beslutningsprosesser og innen kunstig intelligens. Emnet er en overordnet innføring og danner grunnlag for en serie med emner med mer fordypning på utvalgte områder, f.eks. innen maskinlæring/dyplæring og representasjon av kunnskap gjennom digitale tvillinger.  Emnet vil ha et særskilt fokus på betydningen av data og maskinlæring for grønn omstilling og bærekraft.

Utdypende kursbeskrivelse og oversikt over samlingene

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

  • kunnskap om viktige problemstillinger knyttet til hva data er, hvor data kommer fra og hvordan data kan forvaltes
  • kunnskap om viktige utfordringer og muligheter knyttet til bruk av data og maskinlæring i beslutningsprosesser og innen kunstig intelligens
  • gjennom utvalgte eksempler fått oversikt over hvordan metoder, algoritmer, strukturer og systemer kan settes sammen til løsninger

Opptak til emnet

For å ta emnet kreves det generell studiekompetanse. Det legges i tillegg til grunn at søkere innehar faglig utdanningsmessig modenhet tilsvarende en bachelor i realfag. Noen EVU-emner vil også forutsette eller bygge på bestemte forkunnskaper for at deltakere skal få fullt utbytte av undervisningen. Selv om slike forkunnskaper ikke er et krav for opptak, vil vi fraråde å søke på emner hvor du mangler anbefalte forkunnskaper. For de emnene hvor dette er aktuelt er det angitt i emnebeskrivelsen. 

Søk opptak i EVUweb

  1. Lenken ovenfor tar deg til opptaksportalen EVUweb.
  2. Velg «Universitetet i Oslo» som institusjon.
  3. Klikk på knappen «Registrer søknad».
  4. Logg inn med ID-porten, Feide eller eIDAS.
  5. Endre eventuelle brukeropplysninger og opprett bruker.
  6. Følg instruksjonene i søknadsskjemaet og fullfør.

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Undervisningen gjennomføres med forelesninger og gruppearbeid over 3 arbeidsdager.

Eksamen

Prosjektoppgave som teller 100% ved sensurering.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 11:22:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
2.5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Info om kursavgift for høsten 2022

Kursavgiften justeres hvert år utifra markedspris.

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​