ITLED4310 – Digitalisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Påmelding

Søknadsfrist 13.april 2022

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2022

 • 27.-29. april
 • 1.-2 juni

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlig

Katja Maria Hydle

Katja forsker på digitalisering, strategi, innovasjon og tjenesteutvikling.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og teknologier i forbindelse med digitalisering og digital transformasjon. Emnets kunnskapsgrunnlag er i hovedsak forskningsartikler om digitalisering og digital transformasjon, supplert med empirisk forskning om erfaringer med digitalisering i praksis. Hovedmålet er å gi deltakerne et bedre grunnlag for arbeid med digitaliseringsprosjekter - hva er mulighetene og hva er fallgruvene? Hva innebærer digitalisering for dine ansatte, kunder og for samfunnet forøvrig? Det legges vekt på å utvikle deltakernes evne til å være kritisk konstruktiv i forhold til begreper og teorier. Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket frem.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ITLED4310:

 • har du kunnskap om hva som kjennetegner digital teknologi og digital strategi
 • har du kjennskap til utviklingen av sentrale teorier som teknologisk generativitet, nettverkseffekter, digitale opsjoner og gjeld, og begrepene digitalisering og digital transformasjon
 • har du kunnskap om digital ledelse
 • ha du kunnskap om utvalgte teknologier og arbeidsformer som for eksempel tingenes internett, AI/maskinlæring, digitale plattformer, BizDev og DevOps, og hvordan disse kan anvendes i digitaliseringsprosjekter
 • har du kunnskap om hva digitalisering innebærer for individuelle brukere, bedrifter og samfunn
 • kan du velge og begrunne en fornuftig digitaliseringsstrategi, tilpasset formålet
 • kan du organisere et digitaliseringsprosjekt eller satsning med relevant kompetanse og tilnærming
 • kan du reflektere over etiske problemstillinger knyttet til digitalisering

Opptak til emnet

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring.

Søk om opptak

Det er en fordel med erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig eller privat sektor.

Undervisning

Undervisningen består av to samlinger på til sammen fem hele dager. Det beregnes fire timer forelesninger og tre timer studentaktiviteter per dag.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Innlevering av et skriftlig essay, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass. Essayet skal ha et omfang på 5000-8000 ord. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Essayet skal leveres ca. fire uker etter den siste samlingen.

Det er mulig å levere essayet i gruppe på maks 3 studenter (maks 12000 ord).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:18:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Kr 28 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager, samt 3 retters middag, den ene dagen.)

Kursavgiften justeres hvert år utifra markedspris.

Dersom man må ta opp igjen eksamen tilfaller en ekstra avgift på 10% av kursavgiften.​

Praktisk informasjon

Passord og brukernavn

Dersom du ikke har fått passord og brukernavn på sms, kan du logge deg inn med bankID for å få brukernavnet og lage deg nytt passord

Få brukernavn og passord

Canvas

Dette emnet bruker Canvas. Med Canvas kan du:

 • Kommunisere med faglærer og medstudenter
 • Finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer, få meldinger fra faglærer, og lese dokumenter som faglærer har utpekt som rellevant for faget
 • levere oppgaver

Du kan lese mer om canvas her

Logg inn i Canvas

Inspera

Med mindre faglærer spesifiserer noe annet, kommer dere tilå levere en prosjektoppgave ved hjelp av Inspera. Du kan lese mer om inspera her

Logg inn i Inspera

Studentweb

Resultatet på sensur blir alltid vist på Studentweb.

Logg inn på Studentweb