Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneansvarlig

Bilde av Knut H. RollandKnut H. Rolland


Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Emnet gir en oversikt over sentrale problemstillinger, teorier og teknologier i forbindelse med digitalisering og digital transformasjon. Emnets kunnskapsgrunnlag er i hovedsak forskningsartikler om digitalisering og digital transformasjon, supplert med empirisk forskning om erfaringer med digitalisering i praksis. Hovedmålet er å gi deltakerne et bedre grunnlag for arbeid med digitaliseringsprosjekter – hva er mulighetene og hva er fallgruvene? Hva innebærer digitalisering for dine ansatte, kunder og for samfunnet forøvrig? Det legges vekt på å utvikle deltakernes evne til å være kritisk konstruktiv i forhold til begreper og teorier. Deltakernes egen erfaringsbakgrunn og jobbutfordringer vil bli trukket frem.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ITLED4310:

  • har du kunnskap om hva som kjennetegner digital teknologi og digital strategi
  • har du kjennskap til utviklingen av sentrale teorier som teknologisk generativitet, nettverkseffekter, digitale opsjoner og gjeld, og begrepene digitalisering og digital transformasjon
  • har du kunnskap om digital ledelse
  • ha du kunnskap om utvalgte teknologier og arbeidsformer som for eksempel tingenes internett, AI/maskinlæring, digitale plattformer, BizDev og DevOps, og hvordan disse kan anvendes i digitaliseringsprosjekter
  • har du kunnskap om hva digitalisering innebærer for individuelle brukere, bedrifter og samfunn
  • kan du velge og begrunne en fornuftig digitaliseringsstrategi, tilpasset formålet
  • kan du organisere et digitaliseringsprosjekt eller satsning med relevant kompetanse og tilnærming
  • kan du reflektere over etiske problemstillinger knyttet til digitalisering

Opptak og adgangsregulering

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring.

Søk om opptak

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig eller privat sektor.

Undervisning

Undervisningen består av to samlinger på til sammen fem hele dager. Det beregnes fire timer forelesninger og tre timer studentaktiviteter per dag.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Innlevering av et skriftlig essay, fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass. Essayet skal ha et omfang på 5000-8000 ord. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Essayet skal leveres ca. fire uker etter den siste samlingen.

Det er mulig å levere essayet i gruppe på maks 3 studenter (maks 12000 ord).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Ved for få påmeldte kan emnet utsettes/avlyses.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

Kr 25 000,- (inkluderer kaffe/te og frukt/kake. Lunch alle dager. samt 3 retters middag, den ene dagen. )

Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk