ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Påmelding

Søknadsfrist 10.januar 2022

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2022

 • 20.januar
 • 17.febuar
 • 17.mars
 • 21.april
 • 19.mai
 • 9.juni

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlig

Egil Øvrelid

Egil studerer forholdet mellom IT og organisasjon.

Kort om emnet

I dette emnet undervises det i metodikk for å lære å utvikle komplekse softwaresystemer på systemnivå. Temaer i undervisningen vil være formidling av analysemetoder og verktøy som hjelper til å ivareta ikke-funksjonelle krav som ytelse (performance), driftbarhet (maintainability), driftssikkerhet (reliability), tilgjengelighet (availability) og pålitelighet (dependability), samt eksemplarisk bruk. Det undervises også i teorier om usikkerhet (uncertainty) som et kvantifiserbart element i utviklingsprosessen.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ITLED4340 har du:

 • innsikt i avanserte prinsipper og metoder for softwarearkitektur
 • har du kunnskap om utvikling av robuste, skalerbare systemer og stabile systemarkitekturer

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring innen IT.

Det er sterkt anbefalt å ha forkunnskaper innenfor datakommunikasjon.

Undervisning

Undervisningen i emner består av 6 samlinger med 4 timer undervisning. Det gis først en 2 timers forelesning og så en blir det en 2 timers økt med gruppearbeid og presentasjoner.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det stilles krav om innlevering av 2 obligatoriske oppgaver som skal presenteres muntlig i grupper med en poster. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig, digital eksamen.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2022 05:22:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

28 000,-

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Praktisk informasjon

Passord og brukernavn

Dersom du ikke har fått passord og brukernavn på sms, kan du logge deg inn med bankID for å få brukernavnet og lage deg nytt passord

Få brukernavn og passord

Canvas

Dette emnet bruker Canvas. Med Canvas kan du:

 • Kommunisere med faglærer og medstudenter
 • Finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer, få meldinger fra faglærer, og lese dokumenter som faglærer har utpekt som rellevant for faget
 • levere oppgaver

Du kan lese mer om canvas her

Logg inn i Canvas

Inspera

Med mindre faglærer spesifiserer noe annet, kommer dere tilå levere en prosjektoppgave ved hjelp av Inspera. Du kan lese mer om inspera her

Logg inn i Inspera

Studentweb

Resultatet på sensur blir alltid vist på Studentweb.

Logg inn på Studentweb