ITLED4420 – Digital Innovasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Påmelding

Søknadsfrist: 19.april 2022

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2022

 • 9.-10. mai
 • 8. juni

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlig

Katja Maria Hydle

Katja forsker på digitalisering, strategi, innovasjon og tjenesteutvikling.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet inngår i det erfaringsbaserte fagtilbudet (EVU) ved Institutt for Informatikk. Emnet gir en innsikt og oversikt over forskning innen digital innovasjon: Digitale innovasjonsprosesser og -ressurser, forretningsmodell innovasjon (fra produktbasert til ytelsesbasert), bruk av teknologi for faktabaserte beslutninger og fra kalenderbaserte til behovsbaserte tjenester, digitaliserings- og tjenestefiseringsprosesser og produkt-tjeneste-systemer. 

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Oversikt over hvordan digital innovasjon endrer organisering
 • Innsikt i forretningsmodellinnovasjon
 • Innsikt i bruk av teknologi for behovsbaserte tjenester
 • Innsikt i tjenestefisering
 • Innsikt i produkt-tjeneste-systemer
 • Kunnskap om digital innovasjon

Ferdigheter

 • Kunne tilrettelegge for forretningsmodell innovasjon
 • Kunne organisere digitale innovasjonsprosesser 
 • Kunne håndtere digital innovasjon

Kompetanse

 • Kunne vurdere ulike forretningsmodeller 
 • Kunne evaluere og tilpasse ulike digitale tjenester
 • Kunne reflektere over utfordringer med digital innovasjon

Opptak til emnet

Søk om opptak

Emnet anbefaler at studenten har noe erfaring fra beslutningstaking, forretningsutvikling eller innovasjonsprosesser og trekker aktivt studentenes erfaring inn i undervisningen. 

Undervisning

3 dager på 8 timer hver, fordelt på 2 + 1 dag.

Eksamen

Individuell muntlig presentasjon (eventuelt støttet av et sett digitale slides) på valgt problemstilling individuelt valgt prosjekt, gjerne knyttet til egen organisasjon/arbeidsgiver), etterfulgt av spørsmål fra eksaminator og sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. mai 2022 14:21:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

Kursavgiften er NOK 18 000,-

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Praktisk informasjon

Passord og brukernavn

Dersom du ikke har fått passord og brukernavn på sms, kan du logge deg inn med bankID for å få brukernavnet og lage deg nytt passord

Få brukernavn og passord

Canvas

Dette emnet bruker Canvas. Med Canvas kan du:

 • Kommunisere med faglærer og medstudenter
 • Finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer, få meldinger fra faglærer, og lese dokumenter som faglærer har utpekt som rellevant for faget
 • levere oppgaver

Du kan lese mer om canvas her

Logg inn i Canvas

Inspera

Med mindre faglærer spesifiserer noe annet, kommer dere tilå levere en prosjektoppgave ved hjelp av Inspera. Du kan lese mer om inspera her

Logg inn i Inspera

Studentweb

Resultatet på sensur blir alltid vist på Studentweb.

Logg inn på Studentweb