ITLED4420 – Digital Innovasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet inngår i det erfaringsbaserte fagtilbudet (EVU) ved Institutt for Informatikk. Emnet gir en innsikt og oversikt over forskning innen digital innovasjon: Digital forretningsstrategi, forretningsmodell innovasjon (fra produktbasert til ytelsesbasert), digital transformasjon, bruk av teknologi for faktabaserte beslutninger og fra kalenderbaserte til behovsbaserte tjenester, digitaliserings- og tjenestefiseringsprosesser og produkt-tjeneste-systemer. 

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Oversikt over hvordan digital innovasjon endrer organisering
 • Innsikt i forretningsmodellinnovasjon
 • Innsikt i bruk av teknologi for behovsbaserte tjenester
 • Innsikt i tjenestefisering
 • Innsikt i produkt-tjeneste-systemer
 • Kunnskap om digital transformasjon
 • Kunnskap om digital forretningsstrategi

Ferdigheter

 • Kunne tilrettelegge for forretningsmodell innovasjon
 • Kunne organisere digitale innovasjonsprosesser 
 • Kunne håndtere digital transformasjon

Kompetanse

 • Kunne vurdere ulike forretningsmodeller 
 • Kunne evaluere og tilpasse ulike digitale tjenester
 • Kunne reflektere over utfordringer med digital transformasjon

Opptak til emnet

Søk om opptak

Emnet anbefaler at studenten har noe erfaring fra beslutningstaking, forretningsutvikling eller innovasjonsprosesser og trekker aktivt studentenes erfaring inn i undervisningen. 

Undervisning

3 dager på 8 timer hver, fordelt på 2 + 1 dag.

Eksamen

Individuell muntlig presentasjon (eventuelt støttet av et sett digitale slides) på valgt problemstilling individuelt valgt prosjekt, gjerne knyttet til egen organisasjon/arbeidsgiver), etterfulgt av spørsmål fra eksaminator og sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 20:17:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

Kursavgiften er NOK 15000,-

Søk opptak

Søknadsfrist 1. april.

Samlingsdatoer 2021

 • 8.-9. april
 • 3. mai

Emneansvarlig


Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk