Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lineær kretsanalyse og design, strøm- og spenningslover, teknikker for analyse av kretser og nettverk, virkemåte til resistive, induktive og kapasitive komponenter, samt operasjonsforsterkere. Analyse i steady-state, tids- og frekvensplanet, Fourieranalyse og Laplacetransformasjon

Hva lærer du?

Emnet vil gi en grunnleggende introduksjon til lineær kretsanalyse og design, med vekt på passive komponenter.
Gjennom laboratorieøvelser vil studentene få praktisk øvelse i bruk av måleinstrumenter og elektroniske kretser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus

Overlappende emner

8 studiepoeng overlapp mot FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver

Undervisning

2 timer forelesning og 2 regneøvelser per uke.
Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske laboratorievøelser. Labøvelsene må gjennomføres og godkjennes samme semester som man tar eksamen.

Reglement for obligatoriske oppgaver:
http://www.ifi.uio.no/studier/skjemaer/oblig-retningslinjer.pdf

Krav til obligatoriske oppgaver:
http://www.ifi.uio.no/studier/skjemaer/erklaring.pdf

Eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske labøvelser i emnet være godkjent. 3 timer skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk