Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig introduksjon til alle aspekter av operativsystemer som er ikke behandlet i INF3150. Tema inkluderer fysisk og virtuellt lagerorganisering, ytere enheter og filsystemer. Øvelsene omfatter både analyser av abstraksjoner, og deres konstruksjon og implementasjon. I løpet av emnet skal hver student utvikle den kjørende operativsystemkjerne studenten har utviklet i INF3150. Det er beregnet at man tar INF3160 i samme semester som INF3150. Dersom INF3150 er tatt i et tidligere semester kan det medføre betydelig ekstraarbeid.

Hva lærer du?

Tradisjonelle operativsystem som for eksempel UNIX og Windows har i flere år blitt brukt i forretnings- og forskningsøyemed. Emnet vil gi studentene en dyptgående forståelse av grunnprinsippene benyttet disse systemene på uniprosessormaskiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF3150 – Operativsystemer - del I (nedlagt) i samme eller tidligere semester og INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) /INF 110/INF 103 (Merk: ingen av emnene som erstatter INF 103 er tilstrekkelige som forutsetning).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) /INF 103 og INF1070 – Datamaskinarkitektur (nedlagt). INF3150 – Operativsystemer - del I (nedlagt) tatt i samme semester.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4160 – Operativsystemer - del II (nedlagt) og 3 studiepoeng mot INF 242.

Undervisning

4 timer forelesninger og 4 timer øvelser per uke (2 timer klasserom og 2 timer terminalstue) i andre halvpart av høstsemesteret.

Eksamen

Det kreves innlevering av seks oligatoriske oppgaver hvorav fem vil være karaktergivende. Teorioppgavene teller 17 % hver og praksisoppgavene 25 % hver. Emnet bør bestås i samme semester som INF3150 – Operativsystemer - del I (nedlagt). Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF4160.

Tilsynssensor for emnet er: Pål Knudsen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet blir erstattet av INF3151 – Operativsystemer (videreført) fra høsten 2006.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)