Dette emnet er nedlagt

INF4320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Geometriske transformasjoner, fjerning av skjulte flater, lyssettingsmodeller, fargemodeller, trianguleringer, representasjon av polygonnett (særlig trianguleringer), konveks innhylning av punkter, representasjon av flater ved hjelp av stykkevis lineære funksjoner, Bezier-kurver og Bezier-flater på trekanter, multiresolusjonsalgoritmer.

Hva lærer du?

Kurset gir en innføring i datagrafikk og grunnteori i modellering av kurver og flater. Grafikkprogrammering er en vesentlig del av kurset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)/INF110, MAT1100 – Kalkulus /MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110 og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT 100. Det er også nyttig med programmeringserfaring i C eller C++.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri (nedlagt) og 9 studiepoeng mot MoD 219.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer oppgavegjennomgåelse i grupper, gjennomføring av programmeringsoppgaver på datalab.

Eksamen

3 timers avsluttende, skriftlig eksamen. De obligatoriske oppgavene kan inngå i vurderingsgrunnlaget ved karaktersettingen. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med MOD219 og INF3320.

Tilsynssensor for emnet er: Trond Steihaug

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF3320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk