INF4820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Grunnleggende teori, med implementasjon i Common Lisp, rundt generelle teknikker for søk, mønstergjenkjenning, unifisering, kunnskapsrepresentasjon, parsing og memoisering, med særlig vekt på algoritmer og datastrukturer for analyse av naturlige språk.

Hva lærer du?

Studentene skal bli i stand til å lese og vurdere faglitteratur på feltet, og være i stand til å utvikle og arbeide med praktiske implementasjoner som er lette å vedlikeholde og som gir effektiv eksekvering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning fordelt over semesteret. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen
Hver høst

Eksamen i emnet gis siste gang høsten 2019.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)