TEK4110 – Programvaredefinert nettverk og ny nettfunksjonalitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en bred innføring i programvaredefinert nettverk (software defined networking, SDN) og andre nye funksjoner som virtuelle nettverksfunksjoner (network function virtualization, NFV). Dette er teknologier som knytter programmering og kommunikasjon tettere sammen og gir større muligheter for å programmere ny nettverksfunksjonalitet.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil du:

  • Ha god kunnskap om nødvendig nettverksfunksjonalitet i nettverksnoder
  • Kjenne SDNs egenskaper, styrker og svakheter, kunne teste og feilsøke SDN-programmer, og forstå hvordan SDN kan brukes til å skape ny funksjonalitet
  • Forstå NFVs egenskaper, styrker og svakheter
  • Ha en solid innsikt i OpenFlow-protokollen
  • Kunne programmere ny funksjonalitet inn i et nettverk
  • Programmere i en python-basert kontroller
  • Kunne kjøre emulering av nettverk i Mininet
  • Forstå faktorene som trengs for at ny teknologi lykkes

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenter med kunnskap fra INF5050 – Protokoller og ruting i Internett (videreført) vil ha en fordel.

Undervisning

2 timer forelesning pluss øving per uke.


Emnet har seks obligatoriske programmeringsoppgaver, som kan gjennomføres enten individuelt eller i grupper på to studenter. Alle oppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente oppgaver gjelder for 3 år.

Obligatorisk fremmøte på første forelesning og første lab time.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan det bli gjennomført skriftlig eksamen.
Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent før eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)