TEK4110 – Programvaredefinert nettverk og ny nettfunksjonalitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Hovedmålet med dette emnet er å gi studentene kunnskap om Software Defined Networking (SDN) og Network Function Virtualization (NFV). Disse teknologiene gir muligheten til å bygge og kontrollere ny og eksisterende funksjonalitet i kommunikasjonsnettverkene våre. Som et resultat, er det et redusert behov for spesialisert maskinvare. I tillegg forbedres muligheten til å bygge tilpasset nettverksfunksjonalitet.

Emnet gir en bred introduksjon til programmerbare nettverk, det vil si hvordan du bygger/programmerer din egen funksjonalitet til et kommunikasjonsnettverk. Emnet består av to deler, teoretisk og praktisk. I den teoretiske delen blir det gitt ordinære forelesninger med noen eksempler på kjørbare og programmerbar nettverksfunksjonalitet. I den praktiske delen vil du bygge din egen nettverksfunksjonalitet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du god kunnskap om nødvendig nettverksfunksjonalitet i nettverksnoder
  • kjenner du SDNs egenskaper, styrker og svakheter, kan du teste og feilsøke SDN-programmer, og forstår hvordan SDN kan brukes til å skape ny funksjonalitet
  • forstår du NFVs egenskaper, styrker og svakheter
  • har du en solid innsikt i OpenFlow-protokollen
  • kan du programmere ny funksjonalitet inn i et nettverk
  • kan du programmere i en python-basert kontroller
  • kan du kjøre emulering av nettverk i Mininet

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter med kunnskap fra IN5030 – Protokoller og ruting i Internett vil ha en fordel.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid eller laboratorieøvelser hver uke, gjennom hele semesteret. Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til første laboratorieøvelse.

Emnet har seks obligatoriske programmeringsoppgaver, som kan gjennomføres enten individuelt eller i grupper på to studenter. Alle de seks oppgavene må være godkjent før avsluttende eksamen. Godkjente oppgaver er gyldig i 2 år utover det semesteret de ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre oppgavene på nytt for å kunne ta avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

Emnet har seks obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 00:16:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)