Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i systemer med flere agenter/enheter/roboter som er gjensidige avhengig av hverandres oppførsel for å kunne karakterisere egen- eller system-ytelse. Emnet vil ta for seg teorier for både strategisk interaksjon mellom ikke-samarbeidende agenter og mer eksplisitt koordinering av agenter som samarbeider i komplekse distribuerte miljø. Spill-teori og sverm-intelligens er sentrale deler av emnet.

Som ph.d.-student skal du i tillegg studere prinsippene for evolusjonær spill-teori og kunne videreformidle dette.

Hva lærer du?

Du skal i løpet av emnet ha lært prinsipper for analyse, modellering og design av komplekse multiagent-systemer. Etter å ha tatt dette emnet, skal du:

  • Kunne klassifisere forskjellige typer multiagent-systemer
  • Kunne anvende agentbegrepet i distribuerte miljøer
  • Kunne designe hensiktsmessig arkitektur for kommunikasjon og informasjonsdeling mellom agentene
  • Ha inngående kunnskaper om forskjellige kunstig-intelligens metoder, spesielt spill-teori og sverm-intelligens, som kan brukes til å representere og modellere dynamikken i distribuerte systemer
  • Opparbeide erfaringer med multiagent-systemer gjennom simuleringer og praktiske øvinger

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med programmering tilsvarende INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført). Emnet INF3490 – Biologically inspired computing (videreført) kan også være nyttig forkunnskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4950

Undervisning

2 timer forelesning + 1 time øvingsveiledning per uke

2 obligatoriske øvinger og en skriftlig rapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig. Alle de obligatoriske oppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)