Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring til området bredbånds fast radioaksess. Det legges spesielt vekt på fortåelse av grunnleggende virkemåte, arkitekturvalg for ulike brukerscenarier, dekningsproblematikk og dimensjonering, teknologivalg, oversikt over operative metoder, samvirke mellom ulike aksessnett og utviklingstrekk innen feltet. Metoder for dekning utenfor fri siktområdet er inkludert.

Hva lærer du?

Studentene vil få god oversikt over området bredbånds radioaksess, dets plassering i det totale bredbåndsbildet og den utvikling som skjer innen feltet. Emnet vil egne seg som en del av et mastergradsstudium i kombinasjon med andre radio- og kringskastingsteknologier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel med kunnskaper fra emnene UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført), UNIK4170 – Digital kommunikasjon (videreført) og UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2 (nedlagt).

Overlappende emner

Overlapper 10 stp mot UNIK9110 – Bredbånds radioaksess (nedlagt).

Undervisning

To timer forelesning og en time øving per uke.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)