Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende begreper om stokastiske prosesser, kommunikasjonssystem-arkitektur, basisbånd representasjon av modulerte signaler og støy, modulasjonsteknikker, demodulasjon og deteksjon, bitfeilrater, Nyquist-teoremer og intersymbolinterferens, øyekurver, prinsipper for utjevning, og ulike avveininger mellom yteevne og spektral effektivitet. Emnet tar også for seg multipell aksess teknikker i kommunikasjonsnett, link budsjett, og spredt spektrum kommunikasjon.

Hva lærer du?

Studentene skal bli familiære med den grunnleggende teori for digital kommunikasjon og de mest vanlige digitale kommunikasjonsteknikker. De skal ha god forståelse for de fundamentale begrensninger i dataraten og overføringskvaliteten i ulike kommunikasjonssystemer. Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid innen moderne trådløse kommunikasjonssystemer, innen norske telekom bedrifter eller for videre forskningsarbeid (Ph.D.-studier).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av grunnblokken i studieprogrammet Elektronikk og datateknologi .

Det anbefales at studentene har tatt INF3470 – Digital signalbehandling (videreført) (alternativt INF4470 – Digital signalbehandling (videreført) eller INF4440 – Signalbehandling (videreført)/INF3440 – Signalbehandling (videreført)).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 time øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av et sett obligatoriske øvelser.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Resultatene fra de obligatoriske øvelsene teller med i den endelige karakteren.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk