TEK4100 – Signalbehandling i radiokommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedhensikten med kurset er å gi studentene en forståelse for de grunnleggende byggeblokkene og den tilhørende signalbehandling som foregår i alle moderne radiokommunikasjonssystemer. Dette vil legge et grunnlag for å forstå ytelse og begrensninger for ulike trådløse systemer og standarder som for eksempel WLAN, Bluetooth, mobilkommunikasjon - 4G og/eller 5G, samt satellittkommunikasjon og industrielle kommunikasjonsprotokoller.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført kurset vil du:

  • Forstå de fundamentale byggeblokkene i et kommunikasjonssystem og den tilhørende signalbehandling
  • Ha innsikt i grunnleggende ytelsesbegrensninger og hvordan designe optimale funksjoner/metoder for å begrense feilsannsynligheten ved informasjonsoverføringen
  • Være i stand til å lese og forstå moderne radiokommunikasjons standarder, både med tanke på systemdesign og for å evaluere ytelse
  • Ha kompetanse til å undersøke standarder og systemer og evaluere deres egnethet i ulike anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er anbefalt for studenter med opptak til masterprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi med studieretning Signalbehandling og avbildning, samt studenter med fokus på signalbehandling i studieretningen Mikroelektronikk og sensorteknologi og CS: Imaging and Biomedical Computing.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tatt IN3190 – Digital signalbehandling, eller alternativt IN4190 – Digital signalbehandling eller IN4160 – Digital systemkonstruksjon.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 2 timer forelesninger og 2 timer med øvelsestimer per uke. Du må få godkjent 1-2 obligatoriske oppgaver eller øvelser for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Det vil holdes en muntlig eksamen ved slutten av semesteret som teller 100% av karakteren. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen i stedet.

Du må få godkjent 1-2 obligatoriske oppgaver eller øvelser for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK4170 – Digital kommunikasjon (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)