TEK4100 – Signalbehandling i radiokommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Hovedhensikten med emnet er å gi studentene en forståelse for de grunnleggende byggeblokkene og den tilhørende signalbehandling som foregår i alle moderne radiokommunikasjonssystemer. Dette vil legge et grunnlag for å forstå ytelse og begrensninger for ulike trådløse systemer og standarder som for eksempel WLAN, Bluetooth, mobilkommunikasjon, både 4G og 5G, samt satellittkommunikasjon og industrielle kommunikasjonsprotokoller.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • forstår du de fundamentale byggeblokkene i et kommunikasjonssystem og deres tilsvarende signalbehandlingsteknikker

  • har du innsikt i grunnleggende ytelsesbegrensninger og hvordan designe optimale funksjoner/metoder for å begrense feilsannsynligheten ved informasjonsoverføring

  • er du i stand til å lese og forstå moderne, trådløse standarder, både med tanke på systemdesign og for å evaluere ytelse

  • har du kompetanse til å undersøke standarder og systemer, og videre evaluere deres egnethet i ulike anvendelser

Opptak til emnet

Emnet er anbefalt for studenter med opptak til Elektronikk, informatikk og teknologi (master - to år), med studieretning Signalbehandling og avbildning (studieretning), samt studenter med fokus på signalbehandling i studieretningene Mikroelektronikk og sensorteknologi (studieretning) og CS: Imaging and Biomedical Computing (studieretning).

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det anbefales å ha tatt IN3190 – Digital signalbehandling / IN4190 – Digital signalbehandling eller IN4160 – Digital systemkonstruksjon.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 2 timer forelesninger og 2 timer laboratorieøvelser per uke.

Emnet har 1-2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Ved stort antall studenter kan avsluttende eksamen bli holdt skriftlig.

Dette emnet har 1-2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 07:30:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)