Dette emnet er nedlagt

UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vekselvirkning mellom elektromagnetisk stråling og materie. Gaussiske stråler. Optiske resonatorer. Rateligninger for 3- og 4-nivålasere. Laserens linjebredde. Q-svitsjing og modelåsing av lasere. Oversikt over forskjellige lasertyper. Egenskaper til laserstråling. Andreordens ulineære effekter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt UNIK4390 skal du kunne

  • virkemåten og oppbygningen til forskjellige lasertyper samt laserstrålers egenskaper
  • beregne stabilitetsområder, linjebredder, og resonansfrekvenser til optiske resonatorer
  • beregne terskler og uteffekter til lasere, og estimere egenskaper til pulsede lasere.
  • kjenne til hvordan andreordens ulineariteter kan brukes til å konvertere laserstråling fra en bølgelengde til en annen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt i FYS1120 – ElektromagnetismeFYS2130 – Svingninger og bølger og FYS2140 – Kvantefysikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 3 timer undervisning per uke (forelesninger og demonstrasjoner). Det vil i tillegg være ukentlige regneøvinger og simuleringsoppgaver. Enkelte av regneøvingene/simuleringsoppgavene vil være obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det vil også bli en omvisning på laserlaboratoriet ved FFI - Forsvarets forskningsinstitutt (underlagt FFIs besøksreglement).

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)