Kort om emnet

Tar for seg farer knyttet til elektrisitet både for personer og materiell og gir en kort gjennomgang av farenivå ved strøm(I) og spenning(V). Dessuten berøres problematikk knyttet til jording og statisk elektrisitet (ESD).

Modulen vil være aktuell for de fleste situasjoner man befinner seg i ved UiO så vel som i hjemmet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du ha:

  • bevissthet om at ditt arbeid med elektrisitet kan skade andre
  • kjennskap til elektriske begreper som er avgjørende for sikkerhet
  • kjennskap til farer ved arbeid med elektrisitet og kunne vurdere risiko
  • kjennskap til tiltak som kan redusere risiko
  • kjennskap til førstehjelp ved skade fra elektrisitet

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

Overlappende emner

Emnet overlapper med MNHMS0015ES.

Se detaljert beskrivelse av overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/5/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0505 i StudentWeb

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0505 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen. 

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som ikke har bestått HMS0505 El-sikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0505 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk