KJM9240 – Massespektrometri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Undervisning og eksamen vil foregå digitalt. Dette kan føre til endringer i blant annet timeplan, obligatoriske aktiviteter, eksamensform og karakterskala. Du får oppdatert informasjon på semestersiden og i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Dette kurset er adressert til uerfarne massespektrometri brukere fra forskjellige felt (f.eks. kjemi, biologi, farmasi, medisin, fysikk, geologi) som ønsker å forstå hvordan instrumentet deres fungerer og å tolke dataene riktig. Selv om det ikke blir gitt hands-on praksis, er kurset veldig orientert om å hjelpe deg med det daglige arbeidet ditt med et massespektrometer, og utstyrer deg den essensielle tekniske og kjemisk-analytiske kunnskapen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • du ​​vil forstå hvordan de vanligste masseanalysatorene fungerer: quadrupole (QMS), triple quadrupole (TQMS), sylindrisk og lineær ionefelle (CIT-MS, LIT-MS), Fourier transform ion cyclotron resonance (FT-ICR-MS) , Orbitrap-MS, time-of-flight (TOF-MS) og magnetisk sektor MS.
  • du ​​vil kjenne til prinsippene for de viktigste ioniseringsmetodene som for tiden er i bruk: electron ionization (EI), chemical ionization (CI), Penning ionization (PeI), electron capture negative ionization (ECNI), photoionization (PI), matrix assisted laser desorption ionization (MALDI), fast atom bombardment (FAB), and electrospray ionization (ESI).
  • du ​​vil forstå de kjemiske og fysiske prosessene i en ionekilde og kunne velge den beste ioniseringsmetoden for prøven.
  • du ​​vil kunne forstå og beskrive den kjemisk-analytiske ytelsen til et massespektrometer (mass resolution, mass accuracy, sensitivity, limit of detection, etc.).
  • du ​​vil kunne tolke massespektre (for det meste ESI-generert) og kjenne de grunnleggende prinsippene for ionefragmentering.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet går over ett semester, og består av 30 timer forelesninger og 15 timer øvelser.

Studentene skal sette seg inn i og holde et seminar over et oppgitt emne. Seminaret må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt innen forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.

Seminar over et oppgitt emne må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5240 – Massespektrometri.

Hjelpemidler til eksamen

Smarttelefon eller bærbar PC (for bruk av online tolkningsverktøy til MS)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. apr. 2020 03:16:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Emnet kan bli avlyst hvis færre enn fem studenter melder seg. 

Undervisningsspråk
Engelsk