Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

LES med dynamisk Smagorinskymodell og separert strøm, bølgeanalyse av fast eller flytende vertikal sylinder ved ikkelineær potensialteori i langbølgeregimet, Morisons ligning, vindturbin og kjølvannsaerodynamikk, bladelement og momentumteori, rotorlaster, atmosfærisk grensesjikt.

Hva lærer du?

Introduksjon til Large Eddy Simulation, filtreringsteknikker, dynamisk Smagorinskymodellering. Morisons ligning. Effekt av separert strøm beregnet med LES. Ikkelineær langbølgeanalyse av fortøyde og faste sylindre. Ledende og superharmoniske krefter og responser. Responskarakteristikkene til HYWIND havvindtestturbin (når tilgjengelig). Aerodynamikken til vindturbin og kjølvann. Bladelement og momentumteori. Representasjon av rotorlaster ved distribuerte momentumkilder i LES. Aktuatorlinjeteknikk. Syntetisk turbulens og atmosfæriske grensesjiktprofiler ved distribuerte momentumkilder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEK9460 – LES in marine hydrodynamics and offshore wind power

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

Emnet undervises intensivt over en kortere periode.

Perioden er delt i tre deler:
Del 1: 3 hele forelesningsdager i Oslo.
Del 2: 2-3 ukers forelesningspause der studentene forbereder et større skriftlig prosjekt.
Del 3: 3 hele forelesningsdager i Lyngby.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Vurderingen er basert på den skriftlige prosjektoppgaven, med muntlig presentasjon ved enten DTU eller UiO.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk