Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vektorer og tensorer. Indeks notasjon. Spenningstensorer for fluider og væsker. Cauchys spenningssatser. Hovedspenninger og hovedspenningsretninger (prinsipalspenninger og prinsipalretninger). Deformasjoner (tøyninger) og tøyningshastigheter, deformasjonstensoren. Hookes lov for elastiske stoffer, Newtons friksjonslov for væsker, enkle viskoelastiske modeller (stress-strain relasjoner). Navier-Stokes likning og bevegelseslikningen for isotrope elastiske stoffer. Eksplisitte løsninger av likningene til elastiske stoffer: Spenningsdistribusjon på grunn av tyngdekraft, aksial strekning, torsjon av sylindrisk stav, longitudinale og transversale (p- og s-bølger), refleksjon av bølger. Eksplisitte løsninger av likningene til viskøse væsker: Couettestrøm, laminær rørstrøm, strøm på skråplan, grensesjikt. Energilikning, energidissipasjon, varmetransportlikningen, varmeledning, Fouriers lov. Termisk drevet strøm. Krypstrøm. Skalering og prinsipper for modellering.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en innføring i grunnlaget for, og kunnskaper om, beregning av spenninger og deformasjoner i elastiske stoffer, strømning av viskøse væsker og varmetransport i fastestoffer og fluider. Emnet gir studenten grunnlag for videre studier i mekanikk, "Computational Science" og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i kontinuumsmekanikk er viktige som f.eks. meteorologi, oseanografi, hydrologi, geologi, deler av fysikk og astrofysikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MEK4200 – Viskøse væsker og elastiske stoffer (nedlagt).

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot gamle ME115, 7 studiepoeng mot ME105, 5 studiepoeng mot ME106, 5 studiepoeng mot ME107 og 7 studiepoeng mot ME116.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Eksamen

3 obligatoriske oppgaver. Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk