Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil inneholde følgende temaer:

 • Innføring i bruk av kartesiske tensorer
 • Isotrop og homogen turbulens
 • Inhomogen turbulens
 • Turbulente strukturer
   
 • Reynoldslikninger
 • Parallelle skjærstrømninger
 • Turbulente strukturer
 • En-punkts modellering:
  i) Modeller med skalar variabler
  - Eddy-viskositets modeller
  - Eksplisitte algebraiske modeller
  ii) Modeller med tensor variabler;
  - Trykk-tøynings modellering
  iii) Nær-vegg modellering:
  - Lokale modeller
  - Elliptisk relaksasjon

Hva lærer du?

Emnet gir en introduksjon til turbulente skjærstrømninger og en utdyping innen turbulensmodellering. Fundamentale aspekter av turbulens og dens kobling mot en-punkts statistiske modeller står sentralt.

Emnet utgjør et viktig grunnlag for bruk og videreutvikling av Computational Fluid Dynamics (CFD) metoder innen forskning og innen et bredt spekter av anvendelser (f.eks. meteorologi, oseanografi, prosess og energi og strømningsmekanikk). Emnet anbefales for spesialisering i fluidmekanikk på masternivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.