STK4205 – Intensivkurs i utvalgte temaer i statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Emnet gis av gjesteforskere innenfor deres spesialfelt og vil variere innholdsmessig fra gang til gang.

Emnet følger undervisningen i STK9205 – Short Course in Selected Topics of Statistics og vil derfor være rettet mot PhD-studenter, men er åpent for masterstudenter når innholdet er spesielt relevant.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • vil du ha lært et spesialområde innen statistikk som ikke dekkes av ordinære emner

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  • Bachelor i statistikk samt minst 20 studiepoeng i statistikk på masternivå.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningsformen vil variere, men hovedmodellen vil være en intensiv uke med 15 timer forelesning og 7 timer lab.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest første undervisningsdag.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9205 – Short Course in Selected Topics of Statistics

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2021 17:20:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet.

Høsten 2020 vil undervisningen gis intensivt i perioden 18.-26. august. Avsluttende eksamen vil bli holdt i løpet av september

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk