STK4205 – Intensiv kurs i utvalgte emner i statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er tenkt å gis av gjesteforskere innenfor deres spesialfelt og vil variere fra gang til gang. Kurset vil være primært rettet mot PhD studenter men det åpnes også opp for masterstudenter.

Hva lærer du?

Studenten vil lære et spesialområde innen statistikk som ikke dekkes av ordinære kurs.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i statistikk samt ytterligere 20 studiepoeng i statistikk på masternivå.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot STK9205 – Short course in selected topics of statistics

Undervisning

Undervisningsform vil variere men hovedmodellen vil være en intensiv uke med 15 timer forelesning og 7 timer lab.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Høst 2020

Samme semester som undervisning

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.