Dette emnet er nedlagt

MAT-INF3300 – Partiell differensialligninger og Sobolev rom I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klassisk teori for lineære partielle differensialligninger, varmeligningen, Laplaces ligning, bølgeligningen. Greensfunksjoner. Sobolev rom, Poincare ulikheter.

Hva lærer du?

Forståelse for den klassiske teorien for løsninger av partielle differensialligninger. Grunnleggende ferdighet i bruk av Sobolevestimater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra og MAT-INF1310 – Differensiallikninger (nedlagt). Det vil dessuten være nyttig å ha tatt MAT2400 – Reell analyse og INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot AIM301 og MAT-INF4300 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (videreført).

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Innlevering av en obligatorisk oppgave som skal godkjennes. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. MAT-INF4300 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (videreført) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)