Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT2400 er en generalisering og videreføring av den matematiske analysen i MAT1100 og MAT1110 og den lineære algebraen i MAT1120. Den grunnleggende teorien generaliseres fra endeligdimensjonale rom til rom som godt kan ha uendelig dimensjon, og der elementene gjerne er funksjoner heller enn vektorer eller tall. Nøkkelbegrepene er konvergens, kontinuitet, deriverbarhet, kompletthet og kompakthet. Teorien anvendes på problemstillinger fra differensialligninger og Fourieranalyse. MAT2400 gir trening i matematisk argumenstasjon og legger det teoretiske grunnlaget for videre studier i matematisk analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du teorien for metriske rom, kan gjennomføre argumenter knyttet til konvergens, kontinuitet, kompletthet og kompakthet i slike rom, og kjenner til flere måter teorien kan anvendes på, for å studere følger av funksjoner og for å vise eksistens av løsninger av ordinære differensialligninger;
 • har du grunnleggende kjennskap til normerte vektorrom og kontinuerlige lineære avbildninger mellom slike rom, og kjenner den grunnleggende teorien for derivasjon av funksjoner mellom normerte vektorrom, inkludert teoremene om omvendte og implisitte funksjoner;
 • har du kjennskap til indreproduktrom og hvordan man kan fremstille elementer som lineærkombinasjoner av ortonormale basiser, spesielt hvordan funksjoner kan representeres som Fourierrekker, og kan redegjøre for ulike former for konvergens av slike rekker;
 • kan du presentere egne matematiske argumenter på en klar og velorganisert måte, med korrekt notasjon og terminologi, og kan knytte abstrakte begreper til konkrete eksempler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT1300 – Analyse 1 (nedlagt)

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning, 2 timer plenumsregning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)