Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Min/maks-problemer for funksjoner av en variabel, grenser og L’Hopitals regel, regresjon, bestemte integraler, Taylorpolynomer, lineær programmering i to variable. Vektorer, matriser og diagonalisering, differensiallikningssystemer, dynamiske systemer. Funksjoner av flere variable, partiell derivasjon, min/maks-problemer med flere variabler, integrasjon av funksjoner i to variable. Innføring i bruk av matematisk programvare.

Hva lærer du?

Få kunnskaper og ferdigheter innen de aktuelle temaene på innholdslista. Kunne anvende disse på naturvitenskapelige problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt). Dersom du har emnet MAT1000 – Matematikk i praksis I (nedlagt) som bakgrunn bør du ta MAT1010 – Matematikk i praksis II (nedlagt) istedenfor MAT1011 – Mer matematikk (nedlagt) for å unngå overlapp.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer regning i plenum pr. uke. Egenregning under veiledning.

Eksamen

To obligatoriske oppgaver må bestås innen gitte frister for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Hjelpemidler

Alle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator

Informasjon om godkjente kalkulatorer finner du her

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Dette emnet blir bare gitt våren 2009. MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk