Farmasi (master - 5 år)

Legemidler har stor innvirkning både på det enkelte individ og på samfunnet som helhet. Etter dette studiet vil du være ekspert på legemidler, og du vil kunne bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig.

Fakta om programmet
Studiepoeng:300
Studiet varer:5 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?